Αειφόρος Λειτουργία των Εγκαταστάσεων

Όλες οι βαθμίδες επεξεργασίας σε μία εγκατάσταση

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις των εδαφικών συστημάτων καθιστούν δυνατή την ολοκλήρωση όλης της σειράς στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αποκλειστικά με τη Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος. Όλες οι βαθμίδες καθαρισμού επιτυγχάνονται σε μία εγκατάσταση, ενώ στις συμβατικές μεθόδους απαιτούνται ξεχωριστές εγκαταστάσεις για κάθε βαθμίδα καθαρισμού.

 

Πρωτοβάθμια Επεξεργασία (Μηχανική Επεξεργασία)
→ Καθίζηση, ξήρανση, εξυγίανση και εδαφοποίηση στερεών υπολειμμάτων, ιλύων και λυματολάσπης

Δευτεροβάθμια Επεξεργασία (Βιολογικός καθαρισμός)
→ Αποικοδόμηση οργανικών και τοξικών ενώσεων (χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, χρώματα, φαινόλες κλπ.)
→ Αφομοίωση λυματολάσπης

Τριτοβάθμια Επεξεργασία (Προχωρημένος καθαρισμός)
→ Νιτροποίηση και Απονιτροποίηση
→ Απομάκρυνση φωσφορικών και θειικών ενώσεων
→ Κατακράτηση βαρέων μετάλλων

Απολύμανση (Εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών)
→ 99,9 % εξάλειψη κολοβακτηρίδιων, σαλμονέλων, ιών κλπ.

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles