Πλεονεκτήματα Του Ριζικού Συστήματος

Δύο σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών μεθόδων
→Λειτουργεί χωρίς εξωτερική προσφορά ενέργειας
→Αποκλείει την παραγωγή δευτερογενούς ιλύος (λυματολάσπης)

Πρόσθετα πλεονεκτήματα
→Προχωρημένο στάδιο καθαρισμού
→Αυτορρυθμιζόμενες διεργασίες καθαρισμού
→Ελάχιστη ανάγκη επίβλεψης και τεχνικών ρυθμίσεων
→Σταθερή διαδικασία καθαρισμού
→Εξισορρόπηση διακυμάνσεων συγκέντρωσης ρυπαντικού φορτίου
→Ανοχή σε υψηλά υδραυλικά φορτία
→Ευελιξία στη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε και η μικρότερη μονάδα επεξεργασίας π.χ. για τα απόβλητα μίας κατοικίας να λειτουργεί πλήρως
→Μεγάλη διάρκεια ζωής (πάνω από 50 χρόνια)
→Χαμηλό κόστος λειτουργίας
→Αρμονική προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον
→Εδαφοποίηση πρωτογενούς ιλύος

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles