Προστασία Περιβάλλοντος Και Δημόσια Υγεία

Απορρόφηση CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) και προστασία της ατμόσφαιρας από αέριες εκπομπές
Για μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 2000 κατοίκων η ελάττωση των εκπομπών CO2 ανέρχεται ετησίως σε τουλάχιστον 86 t/a ως προς μία εγκατάσταση συμβατικού τύπου. Ταυτόχρονα στην ίδια εγκατάσταση δημιουργούνται και αποθηκεύονται ποσότητες άνθρακα τουλάχιστον 19 t/a σε μορφή λιγνίτη, τύρφης και χούμου (εδαφοποίηση)

Εξάλειψη παθογόνων μικροοργανισμών και ελαχιστοποίηση ιών κατά 99,9% μέσω των εκκρίσεων του ριζικού συστήματος
Έτσι καθίσταται περιττή η χλωρίωση των εκροών. Η χλωρίωση από οικολογική και υγιεινή άποψη είναι μία εξαιρετικά προβληματική πρακτική λόγω των τοξικών ενώσεων που δημιουργεί

Απόδοση καθαρισμού 100% κατά τη θερινή περίοδο λόγω μηδενικών εκροών
Σε αυτή την πολύ ευαίσθητη εποχή του έτους, όταν τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα έχουν ελάχιστο όγκο, οι εδαφικές κλίνες δεν επιβαρύνουν τους υδάτινους αποδέκτες. Η ημερήσια εξατμισοδιαπνοή ανά m2 φθάνει έως 30 mm/d και όλος ο όγκος των υγρών εξατμίζεται

Θερμική εξισορρόπηση του μικροκλίματος
Η μέση ετήσια εξατμισοδιαπνοή ύψους 1600 mm/a ανά m2, εξισορροπεί την θερμική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από οικισμούς, βιομηχανίες και συγκοινωνίες.

Οι εγκαταστάσεις του Ριζικού Συστήματος από ένα ορισμένο μέγεθος και πάνω αποτελούν πολύτιμους βιότοπους για σπάνια και προστατευόμενα είδη πουλιών, αμφιβίων και εντόμων
Είναι κατανοητό ότι κάτι τέτοιο αποτελεί παράδοξο στην πρακτική των βιολογικών καθαρισμών, ώστε τέτοιες εγκαταστάσεις να διατελούν υπό την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν Παρακαταθήκες της Βιόσφαιρας, όπως χαρακτηρίστηκε το 1997 η εγκατάσταση Οthfresen στη Γερμανία. Αυτή η εγκατάσταση έχει έκταση 25 στρέμματα και βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία από το 1974.

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles