Η Μέθοδος Του Ριζικού Συστήματος

Η Μέθοδος του Ριζικού Συστήματος είναι μία φυσική μέθοδος καθαρισμού κάθε είδους υγρών αποβλήτων και ιλύων. Η τεχνολογία βασίζεται στις αυτορρυθμιζόμενες διαδικασίες των ενεργών εδαφικών συστημάτων.

Το χώμα, το μοναδικά ενεργό αντιδραστήριο της φύσης, κατακρατεί, συγκεντρώνει και ενεργοποιεί τις ρυπαντικές ουσίες προετοιμάζοντας την αποικοδόμησή τους από τους μικροοργανισμούς. Τα λύματα διαπερνούν οριζόντια μία εδαφική κλίνη φυτεμένη με εξειδικευμένα στελέχη καλάμου του είδους Phragmites australis. Η εδαφική κλίνη είναι μονωμένη με ειδική μεμβράνη.

Η βιοχημική δράση του χώματος με το ριζικό σύστημα των φυτών εγγυάται την υψηλή απόδοση καθαρισμού. Με τη συνέργεια Εδάφους - Ριζών - Μικροοργανισμών επιτυγχάνεται τη διάσπαση ακόμη και τοξικών αποβλήτων με την Μέθοδο του Ριζικού Συστήματος.

Τεχνική διάταξη του ριζικού συστήματος

Image

Τα φυτά είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της επεξεργασίας κάθε διαφορετικού είδους αποβλήτων. Ταυτόχρονα το ριζικό σύστημα εξασφαλίζει την οξυγόνωση των μικροοργανισμών και την υδραυλική αγωγιμότητα της εδαφικής κλίνης.

Σε αυτές τις συνθήκες η βακτηριακή πυκνότητα είναι 100 φορές μεγαλύτερη απ' ότι στα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας. Αυτό εξασφαλίζει την δυνατότητα επεξεργασία μίας μεγάλης γκάμας διαφορετικών ρυπαντών. 10.000 είδη βακτηρίων και 100 δις βακτηρίων περιέχονται μέσα 1 γραμμάριο χώματος. Οι τιμές των παραμέτρων στις εκροές των εγκαταστάσεων υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες.

H Μέθοδος του Ριζικού Συστήματος αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Kassel της Γερμανίας από τον καθηγητή KICKUTH. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το 1974. Η Μέθοδος προστατεύεται από 40 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles