Ποιοτικός Έλεγχος Και Δυνατότητα Χρήσης Επεξεργασμένου Λύματος Με Τη Μέθοδο Του «Ριζικού Συστήματος»

Ποιοτικός Έλεγχος Και Δυνατότητα Χρήσης Επεξεργασμένου Λύματος Με Τη Μέθοδο Του «Ριζικού Συστήματος»

Επιστημονικές

Παρουσίαση στο συνέδριο: 8ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2008 στην Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων έχει λάβει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις στην χώρα μας και παγκοσμίως. Στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας για την εφαρμογή τεχνολογιών που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ως μία σημαντική μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που ακολουθεί τις διεργασίες της φύσης προβάλλει η "Μέθοδος του Ριζικού Συστήματος".

Η μέθοδος βασίζεται στην κοινή συνεργασία «φυτών - εδάφους - μικροοργανισμών» που συμβάλλουν στον πλήρη καθαρισμό του υγρού απόβλητου. Η μέθοδος εφαρμόζεται επιτυχώς σε μονάδα παρασκευής προϊόντων εστίασης στον Αυλώνα Αττικής. Μελετήθηκαν οι ποιοτικές μεταβολές του ανόργανου και οργανικού φορτίου του υγρού απόβλητου κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από την μονάδα επεξεργασίας του τεχνητού υγρότοπου. Βασικός σκοπός της έρευνας υπήρξε η διερεύνηση της χημικής σύστασης του επεξεργασμένου αποβλήτου και η δυνατότητα διάθεσης αυτού για διάφορες χρήσεις. Διαπιστώνεται σημαντική αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου που αντικατοπτρίζεται στο υψηλό ποσοστό μείωσης του COD κατά 88% και του BOD5 κατά 92%. Παρατηρείται μείωση των θρεπτικών στοιχείων, NO3-, NH4+, και NO2- και PO4- κατά 29%, 57%, 24% και 51% αντίστοιχα, ενώ η σκληρότητα και τα ιόντα Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, και SO42-, χαρακτηρίζονται για τις αυξητικές τους τάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την άριστη λειτουργικότητα ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος επεξεργασίας υγρών απόβλητων, το προϊόν του οποίου κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρδευτικούς σκοπούς.

 

Διαβάστε το άρθρο (σε μορφή pdf)
Συγγραφείς:STAMATIS G., PETROPOULOS D., SERETAKH TH.

logo.png

A: 18 Th. Siokou St., Athens, 15341, Greece
E: info@rhizotechniki.gr
T: 210 6519659

Quick Link

Follow Us

Support
Copyright © 2024 Rhizotechniki.

Design & Development By Manolis Chatzigeorgiadis

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles